Moja twórczość oscyluje pomiędzy abstrakcją, a figuracją. Fascynuje mnie postać, portret , figura.  Nie interesuje mnie  jak ludzie wyglądają, ale  co ich porusza. Obszar wrażeń,  przeczuć,  dotknięć. myśli, uczuć, ruchu i gestu. Rejestr przemijalności. W tym sensie można powiedzieć. że podstawowym tematem mojej twórczości jest czas.

 

Zajmuję się malarstwem i rysunkiem. Studiowałam na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskałam w pracowni profesora Wojciecha Sadleya. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brałam udział w licznych sympozjach i plenerach artystycznych. Swoje prace prezentowałam na wielu wystawach  indywidualnych i zbiorowych,  między innymi w:

 Bydgoszczy- BWA 1998,

Warszawie -Muzeum Plakatu w Wilanowie 1998,

Krakowie, Tarnowskich Górach,  Poznaniu, Getyndze -Ogólnopolska Wystawa" Hommage a Edith Stein "2001 ,  

Tarnowie, Wrocławiu, Książu, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim- "Sadley i uczniowie" 1999, 

Szczecinie -XXII Festiwal Malarstwa Współczesnego 2008,

Nowym Mesto- Dolenijski Muzej 2009,

Opolu- Galeria ZPAP 2009,

Toruniu- Centrum Sztuki Współczesnej -622 Upadki Bunga 2011,

Warszawie- Galeria ZPAP-Nowe Otwarcie 2012,

Nidzicy- Galeria Pod Belką 2016 oraz

Toruniu-Galeria Nad Wisłą , Galeria Pod Aniołem, Galeria Tumult, Galeria NRD,

Galeria Dom Muz, Dom Plastyka,.

Centrum Sztuki Współczesnej -622 Upadki Bunga 2011.

Artmisja Studio, Galeria Autorska W.W Kozioła. .

Warszawie- SH Studio 2013,

Łodzi- Galeria Ars Nova 2015, Fabryka Sztuki 2016.

Pradze-Galeria U Zlateho Kohouta 2016,

Piotrkowie Trybunalskim-Galeria Oda 2016.

Gdańsku-"Niepodległa dla Niepodległej"-Galeria ZPAP 2018.

Getyndze-" 3-2-1-0 " - Wystawa artystów toruńskich ,Galerie Alte Feuerwache.2018.

Otrzymałam liczne nagrody i wyróżnienia w Przeglądzie Twórczości Okręgu Toruńskiego Dzieło Roku.

 

Publikacje- Toruń to-rozmowy przeprowazdone przez Monikę Weychertt-Woluszko, 2004r.

Stan posiadania-Artyści Okręgu Toruńskiego 2011.

Artluk-1/2016r

My work skirts the boundary between abstract  and representational art. I am fascinated by the expressive qualities of the human form - both portrait and full body - though I have little interest in particular features.

I am rather focused on the inner world that inspires them, and the  way the body"s natural fluiidity expresses that inner drive both in gesture and pose, thoughts, feelings, imaginings, and all the other fleeting human moments. In that sense I"m  most interested in capturing what threatens to disappear at every moment.

I studied  paiting in the art faculty at  University of Nicolas Copernicus in Toruń under the guidance of  professor Wojciech Sadley.  My work has appeared in many national, regional group an individual  exhibitions.

I received a number of awards for painting and drawing.

Exhibitions

Toruń- Gallery "" Pod Aniołem"", "" Nad Wisłą,"", ""Tumult"",

""NRD"". ""Artmisja Studio"",  ZPAP, ""Dom Muz"",

Centre of Contenporary Art - 622 UUpadki Bunga - 2007

Warsaw- Poster Muzeum in Willanów "" Works on paper, drawing  and graphics " 1998',

Tarnów,Wrocław, Puławy, Gorzów Wielkopolski, Książ-

""Nationak Exhibition Sadley and Students" - 2001-2003;

Wrocław,, Kraków, Tarnowskie Góry,, Poznań, Bydgoszcz ,Getynga - ""Hommage for Edith Stein"" 2002,

Warsaw- ""New opening" - 2012.

Warsaw- "" SH Studio"" - 2013

Łódż - Gallery Ars Nova- 2015

Łódż - ""Factory of art" - 2016

Praga - U Złateho Kohuta 2016.

Gdańsk - Galeria ZPAP 2018.

Getynga-Galerie Alte Feuerwache 2018.

Publications :

Toruń to -  conversations with Monika Weychert -Woluszko ,2004,

One Hundred Years of ZPAP 

(The Associaton of Polish Artists)- 2011

Artluk - 1/2016r